bonysau Casino

Ar wahân i gasgliad enfawr o gemau, taliadau bonws casino yw'r ffactor pwysicaf i chwaraewyr hyd yn oed ystyried ymuno â chasinos ar-lein. Mae'n eithaf hawdd gweld pam - mae pawb eisiau cael rhywbeth ychwanegol am yr arian maen nhw'n bwriadu ei wario mewn casino. Bydd yr arian ychwanegol yn rhoi hwb braf i'ch cyfrif casino, ond yn bwysicaf oll, byddant hefyd yn rhoi mwy o siawns i chi ennill.

Dewch o hyd i'r Bonws Casino Gorau Defnyddiwch ein Offeryn Cymharu
Bonws Casino

Sut i Hawlio'r Bonws Casino Gorau

1. Dewiswch y Bonws Sy'n fwyaf addas i chi

Uchod gallwch ddod o hyd i'r gwahanol fonysau y gallwch eu hawlio mewn casino ar-lein. Y cam cyntaf o hawlio bonws casino sy'n addas i chi yw dewis y math o fonws.

bonws casino ar-lein

2. Dewiswch y Casino Gyda'ch Hoff Bonws Gorau

Ar dudalen y bonws penodol, fe welwch fwy am yr amodau sbarduno a manteision ac anfanteision y bonws. Mae gennym hefyd adolygiad o bob casino. Ysgrifennwyd yr adolygiadau gan arbenigwyr go iawn.

bonws casino beste

3. Hawliwch y Bonws trwy glicio ar y botwm

Dewiswch y casino gyda'r bonws gorau i chi. Cliciwch ar “CHWARAE NAWR” i fynd yn uniongyrchol i'r casino o'ch dewis.

taliadau bonws casino ar-lein gorau

4. Cofrestrwch i Hawlio'ch Bonws

I hawlio'r bonws mae angen i chi greu cyfrif. Nid oes rhaid i hyn gymryd mwy na 5 munud ac mae'n 100% yn ddiogel yn y casinos ar-lein rydyn ni'n eu cynnig. Ar gyfer y mwyafrif o fonysau, mae'n rhaid i chi hefyd wneud blaendal o leiaf € 10 neu € 20.

cofrestrwch i hawlio bonws

5. Wager Eich Bonws

Rhaid talu'r arian bonws nifer o weithiau cyn y gallwch ei dalu fel arian go iawn. Sydd yn rhesymegol iawn wrth gwrs. I gael gwybod mwy am y telerau ac amodau bonws, darllenwch y T & Cs ar wefan y casino ei hun.

wagen bonws

Pan ddaw i gasinos ar-lein, mae yna ddwsinau o fathau o fonysau deniadol. Y rhai mwyaf cyffredin yw troelli am ddim a bonysau blaendal, gyda rhai casinos yn rhoi chwaraewyr no deposit bonuses sydd yn y bôn yn cael rhywbeth am ddim.

Dim ond un nod sydd gan yr holl fonysau hyn. Cadw chwaraewyr yn dychwelyd am fwy o weithredu, sy'n golygu gwario mwy a mwy o arian. Mae'n gamp syml ond effeithiol sy'n cadw casinos mewn busnes am flynyddoedd.

Sut i ddewis y Bonws Casino cywir?

Mae i fyny i chi yn llwyr. Os ydych chi'n gefnogwr slot brwd, mae casino sy'n eich gwobrwyo â channoedd o droelli am ddim wrth arwyddo yn gwneud synnwyr perffaith. Os ydych chi am roi hwb i'ch “waled”, blaendal neu no deposit bonus efallai yn well.

Wrth ymchwilio i fonysau casino bob amser rhowch sylw i'r telerau a'r gofynion cyn cofrestru. Darllenwch nhw'n dda - weithiau, mae chwaraewyr yn colli pethau pwysig, yn y diwedd yn siomedig o fethu â thynnu eu buddion bonws yn ôl neu'n waeth byth, heb gyflawni'r gofynion mewn pryd sy'n terfynu'r bonws.

Gwahanol fathau o Bonysau Casino

Y mathau mwyaf cyffredin o fonysau casino yw adneuon cyfatebol /no deposit bonuses a troelli am ddim.

Bydd y math cyntaf yn rhoi credydau ychwanegol i chi ar ôl i chi gofrestru neu ar ôl i chi wneud y blaendal cyntaf, tra bod yr olaf (troelli am ddim) ynghlwm wrth slotiau ac fel arfer yn berthnasol i bob un o'r slotiau yng nghasgliad y casino neu ychydig ddethol.

Mae adroddiadau welcome bonus yn cael ei roi i chwaraewyr ar ôl iddyn nhw gofrestru. Mae casinos yn defnyddio'r taliadau bonws hyn fel ffordd o ddenu cwsmeriaid newydd. Fe'i rhoddir i gyfrif y chwaraewr ar ôl cofrestru neu ar ôl iddo wneud ei flaendal cyntaf.

Mae yna wahanol fathau o welcome bonuses. Mae rhai casinos yn cynnig blaendal cyntaf neu no deposit bonus, tra bod eraill yn rhoi a cashback bonus neu droelli am ddim. Beth bynnag yw'r bonws, mae'n ffordd braf o gychwyn ar eich taith mewn casino ar-lein. Mae'r Welcome Bonus yw'r bonws a ddefnyddir fwyaf yn gamblo ar-lein.

Mae cefnogwyr slotiau a chasino yn sicr yn gyfarwydd â'r term troelli am ddim. Mae troelli am ddim (FS yn fyr) yn fath o fonws casino a roddir fel arfer ynghyd â bonws blaendal neu fel cynnig i'w groesawu. Mae'r term yn hunanesboniadol - mae'n golygu eich bod chi'n cael troelli am ddim ar gyfer slotiau penodol neu unrhyw slot yn llyfrgell y casino a allai ddod â gwobrau cyfoethog i chi.

Yn dibynnu ar delerau'r bonws, mae angen talu troelli am ddim nifer o weithiau cyn y gellir tynnu enillion bonws yn ôl.

No deposit bonuses yn boblogaidd ymysg chwaraewyr casino ar-lein. Yn y bôn, mae'r math hwn o fonws yn cael rhywbeth am ddim. Yn wahanol welcome bonusar gael ar ôl gwneud blaendal, mae'r no deposit bonus nid yw'n gofyn ichi roi arian yn eich cyfrif.

Mae'n ffordd wych o hybu balans eich cyfrif heb yr angen i wario arian ar unwaith. Wrth gwrs, a ddylech chi ennill gyda'r no deposit bonus, bydd yn rhaid i chi gwblhau'r gofynion sbarduno er mwyn tynnu'r arian yn ôl.

Mae adroddiadau arian yn ôl mae bonws yn rhoi canran o'r arian rydych chi wedi'i golli yn ôl, ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau. Mae casinos yn ymwybodol bod chwaraewyr yn colli llawer o arian yn chwarae eu gemau, felly mae rhai ohonynt yn cynnig cyfran o'r arian a gollir yn ôl i chwaraewyr yn ddyddiol, wythnosol neu fisol. Wrth gwrs, cashback bonusnid yw es yn hael iawn - yn gyffredinol, mae casinos yn cynnig 10% neu 20% cashback bonuses ar y mwyaf.

Ar y llaw arall, mae rhai casinos yn cysylltu eu cashback bonuses gyda lefelau VIP - po uchaf yw eich statws, y mwyaf yw canran y bonws. Peidiwch â disgwyl sylw llawn am eich colledion, serch hynny.

casino bonus codes yn llinyn o lythrennau neu rifau y gellir eu hadbrynu ar gyfer nifer o wobrau. Y cyfan sydd angen i gwsmer ei wneud yw ysgrifennu'r cod bonws casino ar gyfer hyrwyddiad arbennig er mwyn hawlio'r wobr, a all fod yn unrhyw beth o arian am ddim i droelli am ddim.

Reload bonusanelu at wobrwyo chwaraewyr ffyddlon yn y casino sydd wedi gwneud nifer o adneuon yn y gorffennol. Fe'u rhoddir i gwsmeriaid presennol yn unig ac fel rheol maent yn cyfateb llai na 100% o flaendal. Er enghraifft, mae rhai casinos yn rhedeg nos Wener reload bonus gall hynny gyfateb i 30% o'r blaendaliadau y mae cwsmeriaid presennol yn eu gwneud ar ddydd Gwener.

Mae rhwydweithio a chadw cwsmeriaid wedi dod yn safon yn y diwydiant casino y dyddiau hyn. Maent yn cynnig ffordd i gasinos gadw cwsmeriaid wrth ennill rhai newydd ar lafar gwlad. Gorau po fwyaf o chwaraewyr sy'n cofrestru mewn casinos ar-lein. Mae'n gwella statws y casino yn yr olygfa fel bod chwaraewyr yn fwy tebygol o'i argymell i'w ffrindiau neu deulu.

Mae gan lawer o gasinos ar-lein a refer a friend bonus sy'n rhoi bonws i gwsmer presennol am gyfeirio ei ffrind i'r casino. Mae'n ffordd syml o ledaenu eu dylanwad yn y diwydiant wrth gadw cwsmeriaid bodlon.

Cwestiynau Cyffredin Bonws Casino Ar-lein

Ym mhob casinos ar-lein, mae amodau sbarduno yn berthnasol i'r taliadau bonws. Mae casinos ar-lein yn defnyddio'r termau sbarduno hyn i “amddiffyn” y taliadau bonws rhag cael eu camddefnyddio.

Dangosir yr amodau chwarae hyn gydag arwydd rhif a lluosi (x), er enghraifft: 10x. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid cyflogi'r arian bonws a dderbynnir 10 gwaith cyn ei drosi'n “arian go iawn”. Ni ellir talu arian bonws i gyfrif banc “arian go iawn” y chwaraewr. Gall y wagering fod yn berthnasol i'r arian bonws yn unig neu'r swm blaendal a'r arian bonws.

Gall gofynion crwydro amrywio o 10x i 50x. Yn aml mae gan fonysau uchel ofynion uchel. Os ydych chi am dalu arian bonws yn gyflym, gall, felly, fod yn opsiwn da i greu cyfrif mewn sawl casinos ar-lein sydd ag amodau wagen isel. Er gwaethaf y bonws is ar gyfartaledd, gallwch barhau i elwa o lawer o arian bonws. Beth bynnag, peidiwch ag edrych yn ddall ar fonysau mawr, ond edrychwch hefyd ar y T & C's bonws.

Recriwtio Chwaraewyr Newydd

Y rheswm mwyaf pam mae casinos ar-lein yn cynnig taliadau bonws yw recriwtio chwaraewyr newydd. Maen nhw'n gobeithio denu chwaraewyr trwy gynnig arian am ddim neu / a troelli am ddim

Denu Chwaraewyr Presennol i Blaendaliadau Arian Newydd

Mae rhai taliadau bonws yn sicrhau bod chwaraewyr presennol yn adneuo arian i'w cyfrif. Megis y reload bonus. “Adneuo tro arall a byddwch yn cael bonws gennym ni!” A yw'r neges. Neu meddyliwch am y taliadau bonws rheolaidd sy'n dod yn ôl yn rheolaidd. Er enghraifft, os oes gêm newydd ar gael neu os oes diwrnod arbennig (Nadolig er enghraifft).

Gwobr am Deyrngarwch

Weithiau mae bonws i fod i wobrwyo chi am eich teyrngarwch. Po fwyaf aml y byddwch wedi betio ac wedi adneuo arian, yr uchaf a gewch mewn rhaglenni teyrngarwch bondigrybwyll y casinos ar-lein. Pan fyddwch wedi cyrraedd lefel benodol, byddwch yn elwa o bob math o bethau ychwanegol. Dyma sut rydych chi'n dod yn chwaraewr VIP go iawn yn y pen draw.

Nid yw pawb yn gwybod, ond mae gennych bob amser y dewis i wrthod bonws casino. Mae'r rhan fwyaf o chwaraewyr yn ychwanegu'r arian bonws yn ddiwahân i'w cyfrif, ond weithiau mae'n ddoeth peidio â'i dderbyn.

Yn gyntaf, gadewch i ni restru manteision ac anfanteision bonws casino. Yna gallwch chi benderfynu drosoch eich hun beth sy'n gweithio orau i chi.

Buddion bonws casino

Prif fantais bonws casino yw bod gennych chi fwy o arian i chwarae ag ef nag y gwnaethoch chi adneuo'ch hun. Er enghraifft, yn lle € 100, gallwch nawr betio € 200. Mae hyn yn cynyddu'r siawns y byddwch chi'n ennill elw gyda'ch betiau. Gallwch hefyd ddewis adneuo dim ond hanner yr hyn yr oeddech am chwarae ag ef, fel y gallwch chwarae yn y pen draw am hanner yr arian yr oedd gennych mewn golwg i'w wario. Mantais arall yw y gallwch chi hefyd gael taliadau bonws casino mewn gwahanol gasinos. Fel hyn, gallwch ychwanegu arian ychwanegol i'ch cyfrif mewn sawl man a bydd y siawns o ennill yn cynyddu yn unig.

Anfanteision bonws casino

Mae'r T & C bonws cysylltiedig yn aml yn cael eu hystyried yn anfantais wrth dderbyn bonws. Yn benodol, mae'r gofynion sbarduno yn sicrhau nad oes gan lawer o chwaraewyr lawer o ddefnydd yn y pen draw am eu harian ychwanegol.

Bydd yn rhaid i chi weld drosoch eich hun beth sy'n gweithio orau i chi. Nid oes ots gan un chwarae o gwmpas, mae'n well gan y llall chwarae gyda'i arian ei hun y gellir ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg.

Rydym wedi gwneud trosolwg i chi gyda'r gorau no deposit bonuses ar gael yn eich gwlad. Ar yr holl gasinos hyn gallwch gael bonws heb orfod adneuo arian.

Gallwch chi rannu taliadau bonws a gewch yn y casino yn ddau gategori. Y categori cyntaf yw'r bonws cashable neu'r bonws nad yw'n ludiog. Mae hynny'n fonws y gallwch fod wedi'i dalu allan (ar ôl cwrdd â gofynion wagering o bosibl).

Mae'r ail gategori yn ymwneud â'r bonws gludiog. Mae bonws gludiog (fel y dywed yr enw) yn glynu wrth y casino ac felly ni ellir ei dynnu'n ôl (hyd yn oed ar ôl cwrdd â'r holl ofynion wagering).

Mae'r bonws gludiog fel arfer yn a no deposit bonus. I hawlio a no deposit bonus nid oes rhaid i chi roi arian yn eich cyfrif eich hun a gallwch chi chwarae'n wyliadwrus gyda'ch arian bonws. Gall hefyd ddigwydd fel bonws blaendal

Enghraifft o fonws gludiog (blaendal)

Tybiwch eich bod wedi adneuo € 100, lle cawsoch fonws gludiog o € 100 arall o'r casino ar-lein. Yna mae gennych € 200 yn eich cyfrif. Nesaf, byddwch chi'n chwarae am amser hir fel eich bod wedi cwrdd â'r gofynion sbarduno ac wedi llwyddo i gasglu cyfanswm o € 300. Hynny yw, blaendal € 100, bonws € 100, ac elw € 100. Os ydych chi nawr am i'ch arian gael ei dalu allan, dim ond uchafswm o € 200 y gallwch ei dynnu'n ôl. Bydd y bonws gludiog o € 100 yn cadw at y casino.

A cashback bonus yn fath arbennig o fonws y gallwch ei gael yn y casino ar-lein. Mae'r enw'n dweud y cyfan: byddwch chi'n cael rhan o'ch arian parod, yn ôl os ydych chi wedi colli arian.

Fel arfer, a cashback bonus yn cynnwys canran benodol, er enghraifft, 10%. Mae hyn yn golygu, os byddwch chi'n rhoi € 100 yn eich cyfrif o dan delerau'r cashback bonus, byddwch yn derbyn bonws o 10% os collwch y € 100 hwnnw. Yn yr achos hwn, mae gennych € 10 i chwarae ag ef ar unwaith. Ond yr hyn sy'n aml yn fantais hyd yn oed yn fwy yw y gallwch chi hefyd gael y bonws hwnnw wedi'i dalu (bron) yn uniongyrchol i'ch cyfrif heb y gofynion sbarduno cysylltiedig (gydag ychydig iawn o ofynion sbarduno).

Cadwch mewn cof yr isafswm talu allan y mae'r casino lle rydych chi'n chwarae yn berthnasol. Hynny yw, er enghraifft, € 20, mae'n dal yn amhosibl tynnu'r € 10 yn ôl. Gyda llaw, nid yw bonws o'r fath yn berthnasol i flaendal cyntaf yn unig. Mae casinos ar-lein sydd bob amser yn gwarantu i chi'r ganran honno o arian yn ôl gyda phob blaendal a wnewch.

Cymryd Mantais y gwahanol fathau o fonysau casino

Ni fyddai'r mwyafrif o chwaraewyr hyd yn oed yn edrych ar casino ar-lein os nad yw ei fonysau a'i hyrwyddiadau yn ddeniadol. Nid oes unrhyw beth o'i le arno - wedi'r cyfan, am yr amser a'r arian y mae pobl yn ei wario mewn casinos, dylent gael rhywbeth yn ôl o ystyried y ffaith nad yw ennill wedi'i warantu.

Y ffordd orau i fanteisio ar y taliadau bonws gorau mewn casinos ar-lein yw dod o hyd i'r hyrwyddiad sy'n fwyaf addas i chi. Wrth gwrs, dylech chi wirio'r telerau ac amodau bob amser gan fod siawns na fyddan nhw'n addas i chi o bosib. Os yw popeth yn gweithio i chi, bydd cael yr arian bonws, troelli am ddim neu unrhyw wobr arall yn bendant yn rhoi eich siawns o ennill rhywfaint o arian yn y casino.

Os ydych chi'n bwriadu hawlio'r bonws, mae hefyd yn syniad da gwirio ei ofynion sbarduno. Ni allwch wir ddisgwyl i'r casino roi rhywbeth i chi am ddim - mae rhai llinynnau ynghlwm â ​​phob llinyn, sy'n golygu na fyddwch yn gallu eu cyfnewid am arian yn union fel hynny.

Derbyn ein bonws unigryw!

Fe wnaeth 6109 o bobl eich rhagflaenu!

"*"yn nodi'r meysydd gofynnol

datganiad Preifatrwydd*