Sekretesspolicy

Start > Sekretesspolicy

Låt oss göra en sak tydlig: vi värdesätter din integritet och kommer aldrig att förråda ditt förtroende genom att dela din personliga information med tredje part.

Vi samlar in data som namn och e-post när användare prenumererar på vårt nyhetsbrev och kan samla in annan information endast i syfte att bättre förstå dina behov och ge bästa möjliga service.

Din personliga information skyddas av rimliga säkerhetsåtgärder som syftar till att förhindra förlust, stöld och obehörig åtkomst. Det förvaras under en begränsad tid, mer specifikt tills syftet för vilket det samlades in har uppfyllts.

Få 151 gratissnurr!

1701 personer föregick dig!